DUURZAAM

Voor de Heren van friet staat centraal dat niemand de aarde bezit, we maken er slechts gebruik van. Het is dan ook onze taak, als burger / ondernemer om te zorgen dat ook de toekomstige generaties kunnen genieten van het moois dat de aarde ons biedt. Dit uitgangspunt passen wij toe in onze bedrijfsvoering. Bij onze bedrijfskeuzes houden wij rekening met het effect op mens, milieu en maatschappij in combinatie met een gezond bedrijfsresultaat.